Пословна База Србије

Делатности

Пољопривреда, шумарство и рибарство Рударство
Прерађивачка индустрија Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром
Снабдевање водом Грађевинарство
Трговина на велико и трговина на мало Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност осигурања Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и одбрана Образовање
Здравствена и социјална заштита Уметност; Забава и рекреација
Остале услужне делатности Делатност домаћинства као послодавца
Делатност екстериторијалних организација и тела

Делатности

Вести

На нашем порталу смо издвојили чланке са корисним пословним информацијама који Вам могу бити корисни као и занимљивости из пословног света.