ДА ЛИ ФИРМУ ПРИЈАВИТИ У СИСТЕМ ПДВ-а?


Улазак у систем Пореза на додату вредност (систем ПДВ) може бити обавезан и добровољан. У систем ПДВ обавезно морају ући она лица (физичка лица која обављају пословну делатност – предузетници и правна лица – привредна друштва и остала правна лица која могу постати обвезници Пореза на додату вредност) која су у протеклих 12 месеци остварила укупан промет већи од 8.000.000 динара, или поменута лица ако процењују да ће у наредних 12 месеци остварити укупан приход већи од 8.000.000 динара. Добровољан улазак у систем ПДВ је ствар одлуке власника фирме. Сва физичка лица – предузетници и правна лица могу се и добровољно пријавити за улазак у систем ПДВ без обзира на то колики укупан промет су остварила у протеклих 12 месеци. Али уколико се за улазак у систем ПДВ добровољно пријаве, из система ПДВ не могу да изађу у наредне две године. Дакле добровољан улазак у систем ПДВ је озбилљна ствар и треба добро размислити

Приликом оснивања фирме по питању уласка у систем ПДВ постоје 3 могућности :