Rezultati pretrage


/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ПЛАТИЧЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 17

zzplaticevo@hotmail.com - -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
НОВИ БЕЧЕЈ, Милошев пут 29

zzvranjevo@mts.rs -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БУЂАНОВЦИ, МАРШАЛА ТИТА 34

zemzadrugabudjanovci@mts.rs - -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СОМБОР, Илије Бирчанина 55

ravangradzz@mts.rs -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КРУШЧИЦА, 1. Октобар 6

zzkrusica@gmail.com -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ДОРОСЛОВО, Змај Јовина 45

zzdoroslovo@gmail.com - -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
НОВИ КАРЛОВЦИ, Главна 48

zznovikarlovci1@gmail.com -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЗРЕЊАНИН, ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 69

zzbegejzr@gmail.com -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БАТИНАЦ, / /

jadran.j.agroland@gmail.com - -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ГРАБОВЦИ, Главна 55

zzgrabovci@gmail.com -

/


0125 - Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
СИБНИЦА, / /

-

/


0150 - Мешовита пољопривредна производња
ОРЕШКОВИЦА, Орешковица бб

-

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
НИКИНЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 8

zznikinci@mts.rs -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ОМОЉИЦА, Патријарха Арсенија Чарнојевића 19

zzcukarica@mts.rs -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЛАЗАРЕВАЦ, КОЛУБАРСКИ ТРГ 7

slobodankarafajlovic@gmail.com -

/


0161 - Услужне делатности у гајењу усева и засада
ФЕКЕТИЋ, МАРШАЛА ТИТА 60 А

-

/


0125 - Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
ПРИБОЈ, РИФАТА БУРЏЕВИЋА бб

-

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
МИХАЈЛОВАЦ, СМЕДЕРЕВСКА 197Б

zzmihajlovac@mts.rs -

/


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
МИХАЈЛОВАЦ, СМЕДЕРЕВСКА 197Б

zzmihajlovac@mts.rs -

/


0161 - Услужне делатности у гајењу усева и засада
Преоце, Преоце /

-