Rezultati pretrage


ЖИВАН ЛЕДИЋ ПР ЖИВАН-МЕТАЛ 2023


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ПАРАЋИН, СКАДАРСКА 9А

zivanledic64@gmail.com

Живко Миловановић ПР Поновна употреба разврстаних материјала Клење


3832 - Поновна употреба разврстаних материјала
КЛЕЊЕ, ХАЈДУК СТАНКА 64

zivkomilovanovic983@gmail.com

ЖИВОРАД ЈОВАНОВИЋ ПР КОД ИКАНА


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ЦРВЕНА ЈАБУКА, ЦРВЕНА ЈАБУКА 21А

agencijasizamub@gmail.com

ЖИВОРАД ЈОВАНОВИЋ ПР САКУПЉАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА А МЕТАЛИ КАМЕНИЦА


3811 - Скупљање отпада који није опасан
КАМЕНИЦА, ПЕТРОВДАНСКА ББ

sloba.j90@gmail.com

Живорад Симић ПР Београд - Палилула


3811 - Скупљање отпада који није опасан
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР 86

zikasimic011@yahoo.com

ЖИX-СИ ОТКУПНИ ЦЕНТАР Доо ОБРЕНОВАЦ


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ОБРЕНОВАЦ, ЧЕТРНАЕСТОГ ОКТОБРА 122

zixsipr@gmail.com

Злата Митровић пр Радња за сакупљање неопасног отпада ЛЕО ПРОМЕТ Лугавчина


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ЛУГАВЧИНА, НОВО НАСЕЉЕ ББ

leopromet@gmail.com

ЗЛАТАН КОСТИЋ ПР ДЕНИС МЕТАЛ


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ДРАГОБРАЋА, ДРАГОБРАЋА ББ

alex-c@eunet.rs

Златица Алексић пр Сакупљање отпада који није опасан Крагујевац


3811 - Скупљање отпада који није опасан
КРАГУЈЕВАЦ, МИЛЕВЕ ДИВАЦ 6

bibivanovic74@gmail.com

ЗЛАТКО КУЗМАНОВ ПР УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, СМЕШТАЈ, САКУПЉАЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ДОННЕР СУБОТИЦА


3700 - Уклањање отпадних вода
СУБОТИЦА, ШПАНСКИХ БОРАЦА 2

koznejaknedonner@gmail.com -

ЗЛАТКО СТАНОЈЕВИЋ ПР ГОЛД РЕЦИКЛАЖА 035


3811 - Скупљање отпада који није опасан
ДЕОНИЦА, МИЛЕНКА СТОЈКОВИЋА 7

zlatkostanojevicdeonica@gmail.com

ЗЛАТНА МРВИЦА ДОО Ново Милошево


3832 - Поновна употреба разврстаних материјала
НОВО МИЛОШЕВО, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 116

zlatnamrvica22@gmail.com -

ЗОНЕД ИНЖЕЊЕРИНГ 011 ДОО БЕОГРАД


3832 - Поновна употреба разврстаних материјала
Београд-Вождовац, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 227

zoned.bg@gmail.com -

ЗОРА ШАПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ДУЊА МЕТАЛИ


3831 - Демонтажа олупина
КРАГУЈЕВАЦ, САРАЈЕВСКА 9

metalprometkg@gmail.com

ЗОРАН ЋИПРИЈАНОВИЋ ПР ЕКО РЕЦИКЛАЖА - МЗ


3832 - Поновна употреба разврстаних материјала
ПРЕШЕВО, ВАСА СМАЈЕВИЋ 6

ekoreciklazamz@gmail.com

ЗОРАН ИЛИЋ ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПИЛЕ МЕТАЛИ ГОСПОЂИНЦИ


3832 - Поновна употреба разврстаних материјала
ГОСПОЂИНЦИ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 33

pilemetali@gmail.com

ЗОРАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР ДЕМОНТАЖА ОЛУПИНА ЈАНЕ ПРОМ КРАГУЈЕВАЦ


3831 - Демонтажа олупина
КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГОСЛАВА МИЛОВАНОВИЋА ДЕМЕ 53

lazarzivadinovic77@gmail.com

ЗОРАН ЈЕШИЋ ПР ЗОКИ 1957


3831 - Демонтажа олупина
ВЛАКЧА, БОРИСАВА АВРАМОВИЋА 20

jesicmilan29@gmail.com

Зоран Јевремовић пр МАЛИ ЗОКИ


3811 - Скупљање отпада који није опасан
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), СТОЈАНА МАТИЋА 7А

milan.dujovic81@gmail.com

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ПР ЗОРАН 1976


3811 - Скупљање отпада који није опасан
КАЛУЂЕРИЦА, РАДОЈКЕ ЛАКИЋ 5А

zoratrifunovic15@gmail.com