Rezultati pretrage


ЗОРАН МАНДИЋ ПР МАН ФАЦИЛИТY ПРОТЕЦТ


8110 - Услуге одржавања објеката
БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), КЛАНИЧКА СТАРА 9А

zoranmandic75@gmail.com

Зоран Маринковић ПР Хипеко


8219 - Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
БУЧЈЕ, БУЧАНСКА 10

zoranmarinkovic1510@gmail.com

ЗОРАН МАРКОВИЋ ПР ФУЛЛ СЦРЕЕН


7739 - Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
СЛАНЦИ, МАРШАЛА ТИТА 97

zoran@fullscreen.co.rs

ЗОРАН МАТОВИЋ ПР УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ВАШ МАЈСТОР КВ ЖИЧА


8110 - Услуге одржавања објеката
ЖИЧА, КРАЉА ДРАГУТИНА 2А

zoranmatovicmatke@gmail.com

Зоран Милановић предузетник Услуге одржавања објеката ФРЕСХ&ЦО Београд


8110 - Услуге одржавања објеката
Београд-Раковица, КНЕЖЕВАЧКА 22А

fresco.odrzavanje@gmail.com

ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА 3М УВЕК ЧИСТО БЕОГРАД


8110 - Услуге одржавања објеката
Београд-Вождовац, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 31

uvekcistobeograd@gmail.com -

ЗОРАН МИНИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТО-ОМЕГА БЕОГРАД (ЗЕМУН)


8299 - Остале услужне активности подршке пословању
БЕОГРАД (ЗЕМУН), КАРАМАТИНА 13

aomega@mts.rs -

ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ ПР КОМБИНОВАНЕ - КАНЦЕЛАРИЈСКО АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ НИШ


8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге
НИШ (ПАНТЕЛЕЈ), КНЕЗА МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА 71

zoranknjigovodstvo@gmail.com -

ЗОРАН ПАВЛОВИЋ ПР ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ ЈОШАНИЧКА БАЊА


8299 - Остале услужне активности подршке пословању
ЈОШАНИЧКА БАЊА, САМОКОВСКА 41

zoran.kopaonik@gmail.com

Зоран Радин ПР МД ЦЛЕАН


8130 - Услуге уређења и одржавања околине
КИКИНДА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 134А

jelena.balaban81@gmail.com

Зоран Радишевић пр Агенција за административне услуге Барајево


8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге
БАРАЈЕВО, МИЛОВАНА ЈАНКОВИЋА 13

zoran13s@gmail.com

ЗОРАН РАДИВОЈЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК УСЛУГЕ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ДР. ДИСХ ОПОВО


8020 - Услуге система обезбеђења
ОПОВО, РИБАРСКА 2

-

ЗОРАН РАДИВОЈЕВИЋ ПР РАД ЦОНСУЛТИНГ


8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге
НИШ (МЕДИЈАНА), ВИЗАНТИЈСКИ БУЛЕВАР 142

kozmik@mts.rs

Зоран Радосављевић ПР Чишћење фабрика радњи и установа Хигијена тим Шумарице


8121 - Услуге редовног чишћења зграда
ШУМАРИЦЕ, АЛЕКСЕ ШАНТИЋА 184

olivera_kv@live.com

ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЖИРОВНИЦА


8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге
ЖИРОВНИЦА, Жировница 11

radovanovickg@gmail.com

ЗОРАН РАКИЋ ПР ПРИПРЕМАЊЕ И КОРЕКЦИЈА ДОКУМЕНАТА ДУМ ЦРВЕНКА


8219 - Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
ЦРВЕНКА, ИВЕ АНДРИЋА 10

prof.zrakic@yahoo.com

Зоран Ристић Пр КОНСТРАКТ ИНГ ПРО


8299 - Остале услужне активности подршке пословању
АРАНЂЕЛОВАЦ, МИШАРСКА 6

zoransristic59@gmail.com

ЗОРАН СЕНТИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА ЦРYСТАЛ ЦЛЕАН 55 ЛЕШТАНЕ


8121 - Услуге редовног чишћења зграда
ЛЕШТАНЕ, МАРШАЛА ТИТА 213а

senticzoran5@gmail.com

ЗОРАН СТАНИЋ ПР ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА СКЕТБАЈА-2013 ГРОЦКА


8122 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
ГРОЦКА, ХАЈДУК-СТАНКА 43Л

boskefica@gmail.com

ЗОРАН СТАНИЋ ПР ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВОЗИЛА ТОПРЕНТ БЕОГРАД


7711 - Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
Београд-Палилула, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 47

stanic.zoran1978@gmail.com