Rezultati pretrage


АЛЕКСАНДАР ТАДИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ ТАДИЋ ДЕНТАЛ ЛАБ БЕОГРАД(СТАРИ ГРАД)


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), ВУКА КАРАЏИЋА 7А

tadic.dentallab@gmail.com

Александар Тасковић пр БИОМЕДИЦА-КД


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), КНЕЗА ДАНИЛА 7

knezdanilova@biomedica.rs

Александар Урошевић пр Специјалистичка лекарска ординација из области пластичне и реконструктивне хирургије др Урошевић Београд


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), МИКЕ АЛАСА 19

dr.aleksandar.urosevic@gmail.com

Александар Зоговић ПР Ординација денталне медицине Стоматолошка ординација Зоговић Крагујевац


8623 - Стоматолошка пракса
КРАГУЈЕВАЦ, ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА 12

stomatologijazogovic@gmail.com

Александра Арсеновић пр САНТЕ


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
ЛАЗАРЕВАЦ, МИЛОВАНА ЛАЗАРЕВИЋА 65А

ordinacijasante@gmail.com

Александра Бојић ПР Лабораторија за биохемију са хематологијом и имунохемијом ТЕСЛАБ Београд


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), ХЕРЦЕГОВАЧКА 13

teslab@teslamedical.rs

АЛЕКСАНДРА БОЈИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ МАК ЛАБ ПЛУС БЕОГРАД


8690 - Остала здравствена заштита
Београд-Вождовац, Генерала Штефаника 18

anakalinovic@gmail.com -

АЛЕКСАНДРА ДОРОЊСКИ ПР ПЕДИЈАТРИЈА ДОРОЊСКИ


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
НОВИ САД, ПАВЛЕКА МИШКИНЕ 25

pedijatrija.doronjski@gmail.com

Александра Драшковић пр АДЕА ЛАБ


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), ВОЈВОДЕ МИЛЕНКА 7

adealab.bg@gmail.com

АЛЕКСАНДРА ЏИПКОВИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОХЕМИЈУ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ БЛУЕЛАБ БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), ПАУНОВА 24

jovanaraskovic97@gmail.com

Александра Филиповић пр 3Фдентал


8623 - Стоматолошка пракса
ПОЖАРЕВАЦ, ВИДИНСКА 26

3fdental@gmail.com

АЛЕКСАНДРА ГАЛИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ ОБЛАСТИ БИОХЕМИЈЕ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ АQУАЛАБ 9 ВРШАЦ


8690 - Остала здравствена заштита
ВРШАЦ, АБРАШЕВИЋЕВА 15

mjovanovic@aqualab.rs -

АЛЕКСАНДРА ЈАКШИЋ ПР ЈУГОЛАБ БУЛЕВАР


8690 - Остала здравствена заштита
НОВИ САД, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 18

kancelarija@jugolab.rs

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ ПР ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ ЈОКСИМОВИЋ СТОМАТОЛОГИЈА КРАГУЈЕВАЦ


8623 - Стоматолошка пракса
КРАГУЈЕВАЦ, СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА 2А

kostic.ana13@gmail.com -

АЛЕКСАНДРА ЈОКСОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ ЈУГОЛАБ КГ 2 КРАГУЈЕВАЦ


8690 - Остала здравствена заштита
КРАГУЈЕВАЦ, ЗМАЈ ЈОВИНА 24А

joksovicaleks@gmail.com -

Александра Крстић ПР Форце Центер Рехаб


8690 - Остала здравствена заштита
Београд-Звездара, ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 2А

aleksandrakrstic76@gmail.com

Александра Лазаревић пр Општа ординација денталне медицине ДЕНТАЛ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРА Београд


8623 - Стоматолошка пракса
БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), ПУКОВНИКА ПЕТРА МИШИЋА 4

dentalcentaraleksandra@gmail.com

Александра Милаковић ПР Амбуланта за рехабилитацију ФТ НЕШКОВИЋ 031 Пожега


8690 - Остала здравствена заштита
ПОЖЕГА, КЊАЗА МИЛОША 36

aleksandramilakovic9@gmail.com

Александра Милановић пр Лабораторија за биохемију са хематологијом и имунохемијом ЈУГОЛАБ СМ Сремска Митровица


8690 - Остала здравствена заштита
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ШЕЋЕР СОКАК 72

kancealrija@jugolab.rs

Александра Милосављевић пр Специјалистичка лекарска ординација из области оториноларингологије ОРДИНАЦИЈА ЗА УХО, ГРЛО И НОС-ОРЛА Неготин


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
НЕГОТИН, ЉУБИШЕ СТОЈАНОВИЋА - ЛУИСА 39

aleksandra.milosavljevic.orl@gmail.com