Rezultati pretrage


АЛЕКСАНДАР ПАПАЗ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ ПАПАЗ ДЕНТАЛ ЛАБ БЕОГРАД


8690 - Остала здравствена заштита
Београд-Чукарица, РАТКА МИТРОВИЋА 75Г

aleksandarpapaz@gmail.com

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВ ПР Амбуланта за рехабилитацију ФизиоБанат КИКИНДА


8690 - Остала здравствена заштита
КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 176

fiziobanat@gmail.com

Александар Павловић Пр Специјалистичка лекарска ординација из области гинекологије и акушерства без прекида трудноће Кикинда


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 58

primdrlinka@yahoo.com

АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ ПР КИО2-ИНТЕРНА


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
Београд-Земун, СВЕТОТРОЈЧИНА 33

klinika@klinikao2.rs

Александар Ристановић пр Ординација опште денталне медицине ДР РИСТАНОВИЋ Лозница


8623 - Стоматолошка пракса
ЛОЗНИЦА, ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 15

aleksandar94.ristanovic@gmail.com

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ ЛЕСКОВАЦ


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 2

stivancha@gmail.com

АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЋ ПР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ ИЦС ТЕРАЗИЈЕ БЕОГРАД


8623 - Стоматолошка пракса
БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), ТЕРАЗИЈЕ 5

ics.terazije@gmail.com -

АЛЕКСАНДАР СТЕВИЋ ПР ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ ДЕНТАЛ ДЕСИГН 011 БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)


8623 - Стоматолошка пракса
Београд-Палилула, ВИШЊИЧКА 36

dentaldesignbeograd@gmail.com

АЛЕКСАНДАР ТАДИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ ТАДИЋ ДЕНТАЛ ЛАБ БЕОГРАД(СТАРИ ГРАД)


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), ВУКА КАРАЏИЋА 7А

tadic.dentallab@gmail.com

Александар Тасковић пр БИОМЕДИЦА-КД


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), КНЕЗА ДАНИЛА 7

knezdanilova@biomedica.rs

Александар Урошевић пр Специјалистичка лекарска ординација из области пластичне и реконструктивне хирургије др Урошевић Београд


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), МИКЕ АЛАСА 19

dr.aleksandar.urosevic@gmail.com

Александар Зоговић ПР Ординација денталне медицине Стоматолошка ординација Зоговић Крагујевац


8623 - Стоматолошка пракса
КРАГУЈЕВАЦ, ЉУБИШЕ БОГДАНОВИЋА 12

stomatologijazogovic@gmail.com

Александра Арсеновић пр САНТЕ


8622 - Специјалистичка медицинска пракса
ЛАЗАРЕВАЦ, МИЛОВАНА ЛАЗАРЕВИЋА 65А

ordinacijasante@gmail.com

АЛЕКСАНДРА БОЈИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ МАК ЛАБ ПЛУС БЕОГРАД


8690 - Остала здравствена заштита
Београд-Вождовац, Генерала Штефаника 18

anakalinovic@gmail.com -

Александра Драшковић пр АДЕА ЛАБ


8690 - Остала здравствена заштита
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), ВОЈВОДЕ МИЛЕНКА 7

adealab.bg@gmail.com

АЛЕКСАНДРА ДРАЖОВИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ ОБЛАСТИ БИОХЕМИЈЕ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ МЕДИА КО КОВИН


8690 - Остала здравствена заштита
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 20

laboratorija@media.co.rs -

Александра Филиповић пр 3Фдентал


8623 - Стоматолошка пракса
ПОЖАРЕВАЦ, ВИДИНСКА 26

3fdental@gmail.com

АЛЕКСАНДРА ЈАКШИЋ ПР ЈУГОЛАБ БУЛЕВАР


8690 - Остала здравствена заштита
НОВИ САД, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 18

kancelarija@jugolab.rs

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ ПР ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ ЈОКСИМОВИЋ СТОМАТОЛОГИЈА КРАГУЈЕВАЦ


8623 - Стоматолошка пракса
КРАГУЈЕВАЦ, СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА 2А

kostic.ana13@gmail.com -

Александра Јоксовић Пр Приватна лабораторија за медицинску биохемију ДНК ЛАБ ПЛУС Крагујевац


8690 - Остала здравствена заштита
КРАГУЈЕВАЦ, ЦРВЕНОГ КРСТА 7/24 и 25

info@dnklab.rs -