Rezultati pretrage


ЗЗ ВИДОЈЕВИЦА ЛЕШНИЦА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЛЕШНИЦА, / /

-

ЗЗ ВИМИЛ АГРАР ГРЕБЕНАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
УЉМА, Јна 45

-

ЗЗ ВОЋАР ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ


0125 - Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
АЛЕКСАНДРОВАЦ, Расинска 41

-

ЗЗ ВОЋКО ДОЊИ ТАВАНКУТ


0125 - Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
ДОЊИ ТАВАНКУТ, ЗМАЈ ЈОВИНА 73

office@vocko.rs -

ЗЗ ВРАЧЕВ ГАЈ


0116 - Гајење биљака за производњу влакана
ВРАЧЕВ ГАЈ, Марка Стојановића 219

jasminapasic@mts.rs -

ЗЗ ВРЕБАЛОВ НОВИ БЕЧЕЈ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
НОВИ БЕЧЕЈ, Карађорђева 168/а

zzvrebalov@gmail.com -

ЗЗ ВРЕЛО СА ПО ШАРКАМЕН


0141 - Узгој музних крава
ШАРКАМЕН, КАРАЂОРЂЕВА 1

-

ЗЗ YУКО-БЕГЕЈЦИ ТОРАК


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ТОРАК, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 43

zzyukotorak@gmail.com - -

ЗЗ ЗАБЛАЋАНКА ЗАБЛАЋЕ


0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
ЗАБЛАЋЕ, - бб

milja.velickovic65@gmail.com -

ЗЗ ЗАДРУГА АЛПРОМ


0125 - Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
ВАЉЕВО, ПОП ЛУКИНА 61

zzalprom@gmail.com -

ЗЗ ЗАДРУГАР БАЧ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БАЧ, МАРШАЛА ТИТА 6

zz.zadrugar.bac@gmail.com - -

ЗЗ ЗАПАДНА МОРАВА 2008 ЛАЂЕВЦИ


0141 - Узгој музних крава
ЛАЂЕВЦИ, / бб

bnovakovic95@yahoo.com -

ЗЗ ЖАРКОВАЦ ЖАРКОВАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЖАРКОВАЦ, РУМСКА 66

zadrugazarkovac23@gmail.com - -

ЗЗ ЗЕА МГ РУМА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
РУМА, ГЛАВНА 266

zeamgzz@gmail.com -

ЗЗ ЖИТОПРОМЕТ КИКИНДА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КИКИНДА, ЦАРА ДУШАНА 9

zitoprometki@gmail.com - -

ЗЗ ЗМАЈЕВАЦ СМОЉИНАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СМОЉИНАЦ, Смољинац бб

-