Rezultati pretrage


ЗЗ ПКБ СЛОГА БЕОГРАД


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БЕОГРАД (ЗЕМУН), УГРИНОВАЧКА 118

-

ЗЗ ПЛАСМАН ЕКО КИКИНДА


0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
КИКИНДА, БАШАИДСКИ ДРУМ бб

plasman.eko@gmail.com -

ЗЗ ПЛУГАРУЛ УЗДИН


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
УЗДИН, Трг ослобођења 1

zzplugarul@gmail.com -

ЗЗ ПМ БАНАТА ВРШАЦ


0141 - Узгој музних крава
ВРШАЦ, Трг Светог Теодора Вршачког 15

-

ЗЗ ПОЉА КУЛА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУЛА, НОВАКА ПЕЈЧИЋА 57

zzpolja@mts.rs - -

ЗЗ Пољопривредна задруга Гргуревци Гргуревци


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ГРГУРЕВЦИ, ПАЛИХ БОРАЦА 55

-

ЗЗ ПОЉОПРИВРЕДНИК КОВАЧИЦА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КОВАЧИЦА, Маршала Тита 48

zzpoljoprivrednik@gmail.com -

ЗЗ ПОВРТАР БЕОГРАД


0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
Београд-Палилула, КОРНАТСКА 6

zzpovrtar@gmail.com -

ЗЗ ПРХОВО ПРХОВО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ПРХОВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 51

zzprhovo@gmail.com -

ЗЗ ПРИМА БАЧКИ ВИНОГРАДИ


0161 - Услужне делатности у гајењу усева и засада
БАЧКИ ВИНОГРАДИ, БЕОГРАДСКА 146

zzprima@astramail.rs -

ЗЗ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ БЕОГРАД-УГРИНОВЦИ


0150 - Мешовита пољопривредна производња
УГРИНОВЦИ, БЕОГРАДСКА 65

mira.popov@sezampro.rs -

ЗЗ РАНОВЧАНКА


0162 - Помоћне делатности у узгоју животиња
РАНОВАЦ, Рановац бб

zzranovcanka@gmail.com -

ЗЗ РАШКА - РАШКА


0141 - Узгој музних крава
РАШКА, Саватија Милошевића 4

zzraska@gmail.com -

ЗЗ РАТАР БАЧКО ГРАДИШТЕ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БАЧКО ГРАДИШТЕ, Маршала Тита 29

-

ЗЗ РАТАРИ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
РАТАРИ, / /

-

ЗЗ РАЗВИТАК МАЈИЛОВАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
МАЈИЛОВАЦ, Мајиловац бб

z.z.razvitak@gmail.com -

ЗЗ РОСА СИВАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СИВАЦ, Жарка Зрењанина 59

-

ЗЗ РУСКО СЕЛО РУСКО СЕЛО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
РУСКО СЕЛО, Братства јединства 122

zzruskoselo@gmail.com - -

ЗЗ С М 46 РАВНО СЕЛО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
РАВНО СЕЛО, МАРШАЛА ТИТА 132

jovankapetrovic17@gmail.com -

ЗЗ СЕКУЛИЋ-АГРАР ЧОНОПЉА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЧОНОПЉА, Девет Југовића 3

-