Rezultati pretrage


ЗЗ М А Ј А СРПСКИ ИТЕБЕЈ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СРПСКИ ИТЕБЕЈ, Милоша Црњанског 43

zzmaja@mts.rs -

ЗЗ МАЏАРКА В. КАМЕНИЦА


0143 - Узгој коња и других копитара
ВАЉЕВО, Ваљевска Каменица бб

-

ЗЗ МАЛА ГУДУРИЦА МАЛО СРЕДИШТЕ - У ЛИКВИДАЦИЈИ


0121 - Гајење грожђа
МАЛО СРЕДИШТЕ, Виноградарска 1

zzmalagudurica@gmail.com -

ЗЗ МИЛЕШЕВКА СЕДОБРО ПРИЈЕПОЉЕ


0141 - Узгој музних крава
СЕДОБРО, - -

zzmilesevka@yahoo.com -

ЗЗ МИТРОКООП СРЕМСКА МИТРОВИЦА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 86/6

bilonsinn@gmail.com -

ЗЗ МРАМОРАК МРАМОРАК


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
МРАМОРАК, Задружна 6

olgagolubovic@yahoo.com -

ЗЗ НАРЦИС ТОРАК


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ТОРАК, Маршала Тита 42

pavel.balos@gmail.com -

ЗЗ НЕВАЧЕ ВЕЛИКА РЕКА


0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
ВЕЛИКА РЕКА, Велика Река бб

nevace.velikareka@gmail.com -

ЗЗ ПАДИНА ПАДИНА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ПАДИНА, Лењинова 23

zzpadina@mts.rs -

ЗЗ ПАОР ДЕЛИБЛАТО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ДЕЛИБЛАТО, Браће Вузаџије 1

zzpaor@gmail.com -

ЗЗ ПАПРИКА МАРТОНОШ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
МАРТОНОШ, Крстеканић Ратка бб

zzpaprika@stcable.net -

ЗЗ ПАВЛЕ СТЕПАНОВИЋ ВЕЛИКА ИВАНЧА


0162 - Помоћне делатности у узгоју животиња
ВЕЛИКА ИВАНЧА, Велика Иванча бб

zzpavlestepanovic@open.telekom.rs -

ЗЗ ПЕРМАКУЛТУРА


0142 - Узгој других говеда и бивола
МИЛИЧИНИЦА, Миличиница -

petar.dobrivojevic@zzpermakultura.org.rs -

ЗЗ ПКБ СЛОГА БЕОГРАД


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БЕОГРАД (ЗЕМУН), УГРИНОВАЧКА 118

-

ЗЗ ПЛУГАРУЛ УЗДИН


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
УЗДИН, Трг ослобођења 1

zzplugarul@gmail.com -

ЗЗ ПМ БАНАТА ВРШАЦ


0141 - Узгој музних крава
ВРШАЦ, Трг Светог Теодора Вршачког 15

-

ЗЗ ПОЉА КУЛА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУЛА, НОВАКА ПЕЈЧИЋА 57

zzpolja@mts.rs -

ЗЗ ПОЉОПРИВРЕДНИК КОВАЧИЦА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КОВАЧИЦА, Маршала Тита 48

zzpoljoprivrednik@gmail.com -

ЗЗ ПОВРТАР БЕОГРАД


0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
Београд-Палилула, КОРНАТСКА 6

zzpovrtar@gmail.com -

ЗЗ ПРХОВО ПРХОВО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ПРХОВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 51

zzprhovo@gmail.com -