Rezultati pretrage


ЗЗ ХОМОЉАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
РАСТИНА, В. Ж. Мишића 16

-

ЗЗ ИКРАШ КООП НОВИ КАРЛОВЦИ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
НОВИ КАРЛОВЦИ, Главна 8

-

ЗЗ ЈАГЊИЛО Младеновац


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЈАГЊИЛО, Село бб

-

ЗЗ ЈАРОШ СРПСКИ МИЛЕТИЋ - У ЛИКВИДАЦИЈИ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
СРПСКИ МИЛЕТИЋ, СВЕТОГ САВЕ 25

-

ЗЗ ЈЕДИНСТВО БЕОГРАД, ЗЕМУН


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
БЕОГРАД (ЗЕМУН), Првомајска 118

medakovic57@gmail.com -

ЗЗ ЈЕДИНСТВО ПОДУНАВЦИ


0141 - Узгој музних крава
ПОДУНАВЦИ, Подунавци бб

matovicm@sbb.rs -

ЗЗ ЈЕДИНСТВО ПОЖАРЕВАЦ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ПОЖАРЕВАЦ, Немање Томића 11

zadrugajedinstvo@gmail.com -

ЗЗ ЈОВАН ГЛИГОРИН ИЂОШ


0161 - Услужне делатности у гајењу усева и засада
ИЂОШ, Светосавска 58

zzj.gligorinidjos@gmail.com -

ЗЗ КАЛЕМ ВИШЊЕ ЉУБАВА


0130 - Гајење садног материјала
ЉУБАВА, Љубава бб

-

ЗЗ КАЊИЖА КАЊИЖА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КАЊИЖА, БОЛМАНСКА 2

zzkanjiza@stcable.net -

ЗЗ КЕВИЉ ДИВОШ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ДИВОШ, Пинкијева 61

kevilj.zz@gmail.com -

ЗЗ КОРИОН ЛИПАР


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЛИПАР, Мире Ратковића 44

-

ЗЗ КОШТУНИЋИ КОШТУНИЋИ


0141 - Узгој музних крава
КОШТУНИЋИ, / /

-

ЗЗ КУЉАНКА КУЛА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУЛА, Вељка Влаховића 71

zzkuljankakula@gmail.com -

ЗЗ КУЉАНСКА


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУЛА, Кула бб

info@zzkuljanska.rs -

ЗЗ КУМАНЕ, КУМАНЕ


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУМАНЕ, НХ Љубице Одаџић 51/а

zzkumane@gmail.com -

ЗЗ КУЗМИН КУЗМИН


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
КУЗМИН, ЗАДРУГА 9

zemljoradnickazadrugakuzmin@gmail.com -

ЗЗ ЛАЛИНАЦ СВРЉИГ


0150 - Мешовита пољопривредна производња
СВРЉИГ, ХАЏИЋЕВА 37

bobanmilenkovic@hotmail.com -

ЗЗ ЛИВАДЕ ТОВАРИШЕВО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ТОВАРИШЕВО, Миодрага Мије Петровића 65

ozzlivadetovarisevo@hallsys.net -

ЗЗ ЛУКИЋЕВО ЛУКИЋЕВО


0111 - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
ЛУКИЋЕВО, Светосавска 51 а

zz.lukicevo@gmail.com -