Rezultati pretrage


ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ ПР КУМ ГРАДЊА ЖМС


4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда
ВРХПОЉЕ, УЖИЧКИ ПУТ 342

zeljkozelja078@gmail.com -

ЖЕЉКО КОСТИЋ ПР БОЈЕЊЕ И ЗАСТАКЉИВАЊЕ ВРБАС


4334 - Бојење и застакљивање
ВРБАС, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 13

kosticzeljkokodza@gmail.com

Жељко Костић ПР Зидарски и други радови у грађевини Брштица


4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови
БРШТИЦА, САВИЋИ 15

kzeljko790@gmail.com

ЖЕЉКО КУКОБАТ ПР ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ И ЗИДНИХ ОБЛОГА ТАМ ОГИ ЋУПРИЈА


4333 - Постављање подних и зидних облога
ЋУПРИЈА, АЛЕКСЕ ШАНТИЋА 4

kukobat69@gmail.com

ЖЕЉКО КУЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК МЕГА ТРГОВИНА


4339 - Остали завршни радови
ПАНЧЕВО, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 31

zeljko.kulic@yahoo.com -

ЖЕЉКО ЛУКИЋ ПР ЕЛЕКТРИЧАРСКА И КЕРАМИЧАРСКА РАДЊА И ОСТАЛИ ЗАВРШНИ РАДОВИ ЛЕШНИЦА


4321 - Постављање електричних инсталација
ЛЕШНИЦА, КРАЉА ПЕТРА 1. 105

lukiczeljko97@gmail.com

ЖЕЉКО МАЧКИЋ ПР МАЛТЕР МАЧАК


4331 - Малтерисање
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

maltermacak@gmail.com

ЖЕЉКО МАКСИМОВИЋ ПР МАКСИМ ГРАДЊА


4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови
СТАПАРИ, ЈОВАНА ДУЧИЋА 7

maksimgradnja@gmail.com

ЖЕЉКО МАКСИМОВИЋ ПР МЕНЕС


4333 - Постављање подних и зидних облога
ЧЕЛАРЕВО, МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 52

maksimoviczeljko@mts.rs

ЖЕЉКО МАЛАЈЕСКУ ПР РАДЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА МАЛТЕРИСАЊЕ КРОВНИ РАДОВИ МОЛЕРСКИ РАДОВИ И ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ НЗ ПРОФИИ ТИМ ПАНЧЕВО


4334 - Бојење и застакљивање
ПАНЧЕВО, СТЕВАНА ШУПЉИКЦА 149

nzprofiitim@gmail.com

ЖЕЉКО МАЛИЧЕВИЋ ПР ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ И ЗИДНИХ ОБЛОГА И ОСТАЛИ ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ДИЈАГОНАЛА-НБ НОВИ БЕЧЕЈ


4333 - Постављање подних и зидних облога
НОВИ БЕЧЕЈ, ШТРОСМАЈЕРОВА 177

dijagonalanb@gmail.com -

ЖЕЉКО МАРИНКОВИЋ ПР ЖЕКС-ДЕКОР 979


4339 - Остали завршни радови
ЉИГ, УШЋЕ 3Д

desivojevic111@gmail.com

Жељко Марјановић пр ЕЛЕЦТРОМ


4321 - Постављање електричних инсталација
СЕВОЈНО, БРАЋЕ НИКОЛИЋ 5

electromue@gmail.com

ЖЕЉКО МАРЈАНОВИЋ ПР ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ АРТ ПРО М ТРШИЋ


4339 - Остали завршни радови
ТРШИЋ, ВУКА КАРАЏИЋА 6

marjanovicpro1@gmail.com

ЖЕЉКО МАРКОВИЋ ПР БЕОМОНТИНГ МОНТАЖА


4322 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
ВЛАСОТИНЦЕ, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 24А

zeljko.z.markovic@gmail.com

ЖЕЉКО МАРКОВИЋ ПР ЛИМАРСКА РАДЊА ТУБИЋИ


4339 - Остали завршни радови
ТУБИЋИ, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 7

tubici.bb@gmail.com

Жељко Марковић пр Постављање подних и зидних облога Пријепоље


4333 - Постављање подних и зидних облога
КОШЕВИНЕ, КРУЖНИ ПУТ 31

zeljkomarkovic272@gmail.com

Жељко Марковић ПР Постављање водоводних канализационих грејних и климатизационих система Х2О Марковић Младеновац


4322 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
ВЕЛИКА КРСНА, ЈОВАНА ДУЧИЋА 49

vm.minimo@gmail.com

ЖЕЉКО МАТИЋ ПР ЦОЛОРТЕАМ


4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови
МИСЛОЂИН, БОРИВОЈА МАРИЧИЋА 22

ticmazeks9@gmail.com

Жељко Мијаиловић ПР Изградња стамбених и нестамбених зграда Градња Жељко Младеновац


4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда
ВЕЛИКА ИВАНЧА, СВЕТОСАВСКИ ПУТ 22

mijailoviczeljko@yahoo.com